• Chinese
 • Akylly öý programmasy üçin termopil infragyzyl temperatura datçigi

  Kondisioner

  Infragyzyl termopil datçigini ulanýan akylly kondisioner, adaty kondisionerden tapawutlanýar.Sensor induksiýa meýdanynda ýylylyk çeşmesiniň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin, howa ýagdaýynyň ugruna we howa göwrümine hakyky ýagdaýa gözegçilik etmek üçin ulanylyp bilner.

  1

  Sowadyjy

  2

  Infragyzyl termopil datçikleriniň holodilnikde ulanylmagy, takyk temperaturany ölçäp biler, çalt seslenme aýratynlyklaryna eýe bolup, holodilnikde iýmit üçin iň oňat ammar gurşawyny üpjün edip biler.

  Induksiýa bişiriji

  Infragyzyl termopil datçigi bolan induksiýa bişirijisi, temperaturany takyk ölçäp biler, bu adaty induksiýa peçiniň ýylylyk temperaturasyny bellenilen temperatura görä awtomatiki sazlap bilmejekdigi we energiýa galyndylarynyň we ýangynyň döremegine sebäp bolýan takyk temperatura gözegçiligini gazanyp bilmezligi meselesini çözüp biler. gury ýanmak arkaly aňsatlyk bilen ýüze çykýar.

  3

  Mikro tolkunly ojak

  4
  5

  Infragyzyl termopil datçigi bolan akylly mikrotolkunly peç, adaty mikrotolkun peçinden tapawutlanýar.Highokary netijeliligi we energiýany tygşytlamak we iýmitiň has tagamly bolmagyny üpjün etmek üçin iýmit temperaturasyny hakyky wagtda ölçemek arkaly mikrotolkun güýjüni sazlap biler.

  Elektrik çäýnegi

  Infragyzyl termopil datçigi bolan akylly elektrik çäýnegi adaty elektrik çäýnekden tapawutlanýar.Çäýnäniň takyk temperaturasyny hakyky wagtda ölçäp, gury ýanmagynyň öňüni alyp we akylly ýyladyş arkaly energiýany tygşytlap biler.

  6

  Aşhana ventilyatory

  7

  Infragyzyl termopil datçigi bolan akylly aşhana şemaly adaty aşhana şemalyndan tapawutlanýar.Gazanyň temperaturasyny hakyky wagtda ölçemek bilen, fan ýag ýagynyň siňdiriş derejesini ýokarlandyrmak we energiýany tygşytly tygşytlamak üçin dolandyrylýar.