• Chinese
 • Akylly geýilýän enjamlar

  Soňky ýyllarda adamlaryň saglyga ünsi we geýip bolýan tehnologiýanyň çalt ösmegi bilen geýip bolýan lukmançylyk we saglyk enjamlary ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň ünsüni özüne çekdi.Infragyzyl maňlaýyň temperaturasy / gulagyň temperaturasy ýarag bazary yssy bolsa-da, köp öndürijiler sagat, bilezik, nauşnik we hatda jübi telefonlary ýaly geýilýän enjamlara temperatura gözegçilik funksiýasyna üns bermäge ýa-da goşmaga synanyşýarlar, bu, şübhesiz, täze mümkinçilikler döredýär. geýip bolýan enjam bazary.Şeýle enjamlary geýip, hakyky temperatura gözegçilik, saglygy dolandyrmak we adatdan daşary duýduryş amala aşyrylyp bilner.

  1
  2

  Akylly geýilýän enjamlar kliniki gözegçilikde, maşgala gözegçiliginde, märekäniň ýörite gözegçiliginde we ş.m. ulanylyp bilner.Signal almak we derňew enjamlaryny geýip bolýan enjamlara goşmak bilen, adamlaryň gündelik durmuşynda adam bedeniniň dürli fiziologiki görkezijilerine gözegçilik edip biler.Şolaryň arasynda, iň möhüm fiziologiki görkezijileriň biri hökmünde bedeniň temperaturasy, adamyň fiziologiki gözegçiliginde diýseň möhüm ähmiýete eýe.Temperaturany ölçemek ulgamy akylly enjamlaryň esasy düzüm bölegi bolup, adam bedeniniň temperatura signalyny duýup, gaýtadan işläp we geçirip biler.Şeýle enjamlary geýip, hakyky temperatura gözegçilik, saglygy dolandyrmak we adatdan daşary duýduryş amala aşyrylyp bilner.

  3
  4