• Chinese
 • Gaz datçigi

  • SSG11DF42

   SSG11DF42

   NDIR (infragyzyl gazy kesgitlemek) üçin integrirlenen termopil datçigiň SSG11DF42 maşgalasy, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signalynyň naprýa .eniýesine eýe bolan bir kanal termopil datçigi.Sensoryň öňündäki infragyzyl dar zolakly süzgüç enjamy gazyň konsentrasiýasyna duýgur edýär.Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopil datçik çipinden ybarat SSG11DF42 oňat duýgurlygy, duýgurlygyň kiçi temperatura koeffisiýentini, şeýle hem ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy görkezýär.Highokary takyk termistor salgylanma çipi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirildi.
  • SDG11DF42

   SDG11DF42

   NDIR (infragyzyl gazy kesgitlemek) üçin integrirlenen termopil datçigiň SDG11DF42 maşgalasy, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signalynyň naprýa .eniýesine eýe bolan goşa kanal termopil datçigi.Sensoryň öňündäki infragyzyl dar zolakly süzgüç enjamy gazyň konsentrasiýasyna duýgur edýär.Salgy kanaly ähli ulanylýan şertleriň öwezini dolmagy üpjün edýär.
   Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopil datçik çipini öz içine alýan SDG11DF42 gowy duýgurlygy, duýgurlygyň kiçi temperatura koeffisiýentini, şeýle hem ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy görkezýär.Highokary takyk termistor salgylanma çipi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirildi.
  • SDG11DF33

   SDG11DF33

   NDIR (infragyzyl gazy kesgitlemek) üçin integrirlenen termopil datçiginiň SDG11DF33 maşgalasy, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signal naprýa .eniýesine eýe bolan goşa kanal termopil datçigi.Sensoryň öňündäki infragyzyl dar zolakly süzgüç enjamy gazyň konsentrasiýasyna duýgur edýär.Salgy kanaly ähli ulanylýan şertleriň öwezini dolmagy üpjün edýär.
  • SSG11DF33

   SSG11DF33

   NDIR (infragyzyl gazy kesgitlemek) üçin integrirlenen termopil datçigiň SSG11DF33 maşgalasy, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signalynyň naprýa .eniýesine eýe bolan ýeke kanal termopil datçigi.Sensoryň öňündäki infragyzyl dar zolakly süzgüç enjamy gazyň konsentrasiýasyna duýgur edýär.Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopil datçik çipinden ybarat SSG11DF33 gowy duýgurlygy, duýgurlygyň kiçi temperatura koeffisiýentini, şeýle hem ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy görkezýär.Highokary takyk termistor salgylanma çipi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirildi.