• Chinese
 • STP9CF59H

  Kontakt däl temperaturany ölçemek üçin STP9CF59H infragyzyl termopil datçigi, infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signalynyň naprýa .eniýesine eýe bolan termopil datçigi.Sag boluň
  anti-elektromagnit päsgelçilik dizaýny, STP9CF59H her dürli amaly gurşaw üçin ygtybarly.Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopile datçik çipinden ybarat STP9CF59H gowy duýgurlygy, duýgurlygyň kiçi temperatura koeffisiýentini, şeýle hem ýokary öndürijilik we ygtybarlylygy görkezýär.Highokary takyk termistor salgylanma çipi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirildi.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Umumy düşündiriş

  Kontakt däl temperaturany ölçemek üçin STP9CF59H infragyzyl termopil datçigi termopil datçigi
  hadysanyň infragyzyl (IR) radiasiýa güýjüne göni proporsional çykyş signalynyň naprýa .eniýesine eýe bolmak.Sag boluň
  anti-elektromagnit päsgelçilik dizaýny, STP9CF59H her dürli amaly gurşaw üçin ygtybarly.
  Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopile datçik çipinden ybarat STP9CF59H gowy duýgurlygy görkezýär,
  duýgurlygyň kiçi temperatura koeffisiýenti, şeýle hem ýokary öndürijilik we ygtybarlylyk.Highokary takyklyk
  Termistor salgylanma çipi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirilen.

  Aýratynlyklary we peýdalary

  Responsokary duýgurlyk, Signokary signal-ses gatnaşygy

  Ownuk ululygy, ýokary ygtybarlylygy, 4 pinli demir jaý TO-46

  Işleýiş temperatura aralygy: −40 ℃ + 125 ℃

  Elektromagnit päsgelçiligi

  Goýmalar

  Aragatnaşyk däl temperaturany ölçemek

  Pirometr, termometr

  Elektrik aýratynlyklary

  1

  Optiki aýratynlyklar

  17

  Mehaniki çyzgylar

  18

  Wersiýa taryhy

  19

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň