• Chinese
 • Hytaýyň “Sunshine Technologies”, termal şekiller üçin ykjam programmany ösdürmek barada JonDeTech bilen şertnama gol çekdi

  2022-nji ýylyň dekabrynda Hytaýda ýerleşýän Şanhaý Güneş Tehnologiýalar Co. Smartfondaky programma / algoritm we beýleki datçikler telefon bilen ýokary çözgütli suraty “boýamak” we termiki şekil almak mümkin bolar, ýöne arzan bahadan bir piksel termopil datçigi ulanylýar.

  Göz öňünde tutulan prototip, jübi telefonyna integrirlenen IR datçigi bilen bilelikde JonDeTech-iň patentlenen datçik çözgüdi arkaly termiki şekili görkezip biler.Bu üstünlikli bolsa, ýönekeý, arzan IR datçigi jübi telefonynda ýokary çözgütli termiki şekilleri görkezip bilýän täze ulanyş ugurlary we amaly programmalar mümkin bolar.Prototip, ilkinji nobatda bu programmany täjirleşdirmegiň mümkinçiliklerini aýdyňlaşdyrmak üçin bazar gözlegleri üçin ulanylar.

  Bu hyzmatdaşlyk, STP10DB51G2, integral infragyzyl termopil datçigimizi öz içine alýar.Täze görnüşli CMOS gabat gelýän termopil datçik çipinden ybarat STP10DB51G2 kiçi göwrümli, ýokary ygtybarly we gowy duýgurlygy öz içine alýar.Highokary takyk sanly temperatura datçigi hem daşky gurşawyň temperaturasynyň öwezini dolmak üçin birleşdirildi.

  JonDeTech datçik tehnologiýasy bilen üpjün ediji.Kompaniýa, nanotehnologiýa we kremniý MEMS esasly IR sensor elementleriniň bukjasyny satýar.JonDeTech 2020-nji ýylyň dekabrynda has ýönekeý IR datçigi ulanyp, termal şekilleri smartfon bilen boýamak üçin infragyzyl şöhlelenmäni okap bilýän programma üçin patent alandygyny habar berdi.


  Iş wagty: -anwar-05-2023