• Chinese
 • STEC-00911P-TTAu-T200-NS-AlN

  Iň ýokary sowadyş ýerine ýetirijiligini gazanmak üçin saýlanan ýokary öndürijilikli ingotdan we 74 ºC çenli has uly delta T, 200 ºC çenli ýokary sowatmak we gyzdyrmak üçin niýetlenen 9 jübüt, 3,6 / 3.0 mm × 1,6mm ululykdaky modul.Has ýokary işlemek ýa-da gaýtadan işlemek temperaturasy zerur bolsa, kesgitläň, aýratyn talaplaryňyza laýyklykda ýasalan moduly dizaýn edip we öndürip bileris.


  Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  9 jübüt, 3,6 / 3.0 mm × 1,6mm ululykdaky modul, ýetmek üçin saýlanan ýokary öndürijilikli ingotdan ýasalan
  ýokary sowadyş öndürijiligi we has ýokary sowatmak we gyzdyrmak üçin döredilen 74 ºC çenli uly delta T
  200 ºC goýmasy.Has ýokary işlemek ýa-da gaýtadan işlemek temperaturasy zerur bolsa, kesgitläň, dizaýn edip bileris
  we ýörite talaplaryňyza laýyklykda ýasalan moduly öndüriň.

  Aýratynlyklary

  Hereket edýän bölekler, ses ýok we gaty ýagdaý
  Ykjam gurluş, ululygy kiçi, agramy ýeňil
  Daşky gurşaw üçin arassa
  RoHS laýyk
  Takyk temperatura gözegçiligi
  Hil, ýokary öndürijilik taýdan aýratyn ygtybarly

  Goýmalar

  Iýmit we içgi hyzmaty sowadyjy
  Awtoulaglar üçin göçme sowadyjy guty
  Suwuk sowadyş
  Temperatura stabilizatory
  CPU sowadyjy we ylmy gural
  Fotonik we lukmançylyk ulgamlary

  Elektrik aýratynlyklary

  46

  Geometrik aýratynlyklar

  47

  Önümçilik opsiýalary

  A. Solder:
  T200: CuSn (Tmelt = 227ºC)
  B. Möhür:
  NS: Möhür ýok
  C. Keramika:
  Alýumin nitrit (AlN)
  D. Keramika üstü görnüşleri:
  Gyzgyn tarapy: metallaşdyrylan (Au örtük)
  Sowuk tarapy: metallaşdyrylan (Au örtük)

  Sargyt görnüşi

  48
  49
  50
  51

  Amal seresaplygy

  Modulyň sowuk tarapyny sowatjak obýekte dakyň
  Modulyň gyzgyn tarapyny ýylylygyň ýaýramagy üçin ýylylyk radiatoryna dakyň
  Imax ýa-da Vmax-dan aşakda işlemek
  DC-de işlemek
  Bellik: Duýduryşsyz üýtgemeli ähli aýratynlyklar.

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň